Welkom op mijn website

Tijdelijke klanten stop gedragstherapie. In elk geval tot maart 2022.

Het is mijn passie om de relatie tussen mens en dier te verbeteren. Ik wil dieren helpen om meer ontspannen met hun omgeving om te kunnen gaan. Dit bereik ik door mensen meer inzicht te geven in het gedrag en de belevingswereld van hun dier en zowel de mens als het dier de vaardigheden te leren om samen in harmonie te leven.

Onder het kopje Erica Bokelmann kunt u meer informatie vinden over wie ik ben en waar ik voor sta. Daarnaast kunt u meer informatie vinden over de (trainings-) mogelijkheden die ik bied onder de kopjes gedragstherapie, BAT en SATS.

Ik ben lid van de beroepsvereniging NVGH en ik ben ge(pre)accrediteerd door Certipet als gedragstherapeut voor honden. Afhankelijk van het van het pakket kan hierdoor een consult (gedeeltelijk) worden vergoed door dierziektekostenverzekeraars zoals Proteq en Petplan.

Erica en Roan