Wat is gedragstherapie?

“Gedragstherapie is theoretisch gezien een therapeutische werkwijze om gedrag en gedragsverandering via therapie te begrijpen en is praktisch bezien een techniek om op een opbouwende wijze gedrag te veranderen.

Gedragstherapeuten pogen ongewenste gedragingen en emoties te doen verdwijnen of te veranderen door de prikkel aan de basis hiervan, te koppelen aan een ander, constructiever gedrag.” (Bron Wikipedia)

Hoe werkt gedragstherapie?

Bij gedragstherapie gaat het er dus om dat een aantal zaken eerst in beeld worden gebracht. Zo zal een gedragstherapeut proberen te achterhalen wat de prikkel is die het ongewenste gedrag opwekt, wat de motivatie van het dier is om het gedrag uit te voeren en hoe het gedrag zich heeft ontwikkeld. Dit laatste is niet altijd te achterhalen, bijvoorbeeld om dat een dier op latere leeftijd bij je is gekomen.

Als zoveel mogelijk informatie is verzameld en geanalyseerd dan kan vervolgens gekeken worden wat de beste manier is om gedrag te veranderen. Hierbij wordt altijd de onderliggende emotie meegenomen. Het gaat er immers niet alleen om dat het gedrag verandert, we willen ook dat het dier zich daadwerkelijk beter voelt in bepaalde situaties.
De beste manier om gedrag en emotie te veranderen is afhankelijk van de combinatie dier-eigenaar en van de situatie waarin je het dier houdt.

Hierdoor is gedragstherapie altijd maatwerk. Het is dan ook niet mogelijk om puur op basis van informatie in een e-mail of telefoongesprek een goed advies te geven. Een gedragstherapeut zal altijd het dier willen zien, vaak in de eigen omgeving maar soms is het juist beter om het dier in een vreemde omgeving te observeren.