Wat is SATS?

Syn Alia Training Systems, ook wel afgekort als SATS is ontwikkeld in Amerika door Kayce Cover.
Sinds 2004 krijgt deze nieuwe manier van dieren trainen steeds meer bekendheid in Europa. Syn Alia staat voor SYNergetische ALIAntie (Synergetisch = samenwerkend naar het hetzelfde doel en alliantie = verbond).
Het uitgangspunt van SATS is het sluiten van de alliantie, op vrijwillige basis, waardoor de combinatie mens-dier meer wordt dan de som van haar delen. SATS staat voor een positieve trainingsmethode, waarbij sprake is van tweezijdige communicatie (van mens naar dier en van dier naar mens) en het dier zo min mogelijk wordt gedwongen.

SATS is dan ook niet alleen een techniek die handig is bij het trainen van dieren. Het vertegenwoordigd ook een nieuwe, verfrissende kijk op de intelligentie van dieren en de manier waarop mens en dier kunnen samenwerken en samenleven.
Kayce Cover is de grondlegger van SATS en Bridge & Target. Bridge & Target training is ongeveer 20 jaar geleden ontstaan bij de training van zeezoogdieren in gevangenschap. Als trainer van deze dieren zag Kayce Cover al snel de mogelijkheden van deze manier van trainen voor allerlei andere diersoorten. In de jaren die daarop volgden heeft Kayce de techniek ontwikkeld en toegankelijk gemaakt voor iedereen die er mee aan het werk wil.

Bridge & Target
Bridge & Target is onderdeel van SATS en is vooral gericht op communicatie en motivatie. Bridge & Target werkt niet alleen met een successignaal, zoals bijvoorbeeld clicker training, maar ook met een feedbacksignaal. Mede door het gebruik van Targets blijft het dier erg gefocust op de training.

Mijn ervaring met SATS
In mei 2004 ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met Kayce Cover, tijdens een seminar op Wood Green Animal Shelter in Engeland. In oktober ben ik opnieuw naar Engeland gegaan om mijn certificaat Bridge en Target training te behalen.
In 2005 heb ik SATS in Nederland geïntroduceerd door het organiseren van een seminar met Kayce Cover. In de zomer van 2006 hebben we een Certification Camp georganiseerd en hebben nog een 8-tal Nederlandse trainers zich gecertificeerd. Sinds 2008 ben ik tevens gecertificeerd als instructeur.

Mijn ervaringen met SATS hebben de manier waarop ik kijk naar het leven met en het trainen van dieren volledig veranderd. Ik blijf me nog iedere dag verwonderen over de communicatie en samenwerking die tussen mens en dier mogelijk blijkt te zijn. Sinds 2004 gebruik ik SATS met veel succes bij allerlei diersoorten.